Jest to symbol zastępczy subdomeny bieliznaledapol.flesh-light.eu